HTML Free Code
CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Thursday, July 10, 2008

BEKAS PADERI

Temuramah ekslusif bersama Ustaz Tajuddin Othman Abdullah , bekas PaderiBesar Gereja-Gereja Seluruh Sabah .Oleh Jamilah Aini Mohd. Rafiei.Petikan dari ustazazhar.com
BEKAS Paderi Besar Sabah, TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH, mengupas perbandinganyang cukup ilmiah di antara agama Islam dan Kristian berdasarkanpengkajiannya yang cukup mendalam lagi terperinci selama menjadi PaderiBesar Kristian selama 12 tahun.Iktibar Buat Mereka Yang Murtad AGAMA Kristian menurut kitab Injil yangasal jika dikaji sedalam-dalamnya maka jawapan akhir yang akan ditemuiadalah ISLAM. Hakikat ini telah dibuktikan oleh ramai orang Kristian yang akhirnya mendapat hidayah Allah dan kemudiannya memeluk agama Islam Tetapi apa yag paling menakjubkan kali ini, kita berpeluang berkongsipengalaman hidup yang tiada tolok bandingannya bersama USTAZ TAJUDDINOTHMAN ABDULLAH, seorang bekas paderi besar di seluruh Sabah , yang belajarsebahagian besar dalam hidupnya untuk menjadi paderi. Beliau yang selamaini berada di tahap paling tinggi dan mulia sekali di Sabah Keranaberkedudukan untuk mengampunkan segala dosa yang dilakukan oleh orang-orangKristian Sabah contohnya orang yang paling berpengaruh ketika itu PairinKitingan. Pengalamannya sebagai Bekas Paderi di sekitar 80-an membuatkanbeliau banyak mengetahui selok belok agama termasuk agama Islam. Setelahpuas mengkaji, akhirnya Allah memberikan hidayah kepadanya dengan memilihIslam sebagai jalan hidup. Beliau kini bertugas di Majlis Agama IslamMelaka di bahagian Unit Kristianologi. Bersama seterusnya dengan JAMILAHAINI MOHD. RAFIEI, turut hadir SUZILAWATI ROZAINOR ABBAS dengan jurufotoWAN ZAHARI WAN MOHD. SALLEH yang berdialog dengan beliau di Masjid Al-Azim(Negeri), Air Keroh, Melaka, baru-baru ini.

SEMASA Kristian saya dikenali sebagai Paderi Thomas Laiden. Saya berasaldari Sabah dan berketurunan Solok. Agama asal saya ialah Roman Katholik.Saya mendapat pendidikan di Seminary Kepaderian Vantiken Itali iaituinstitusi kepaderian terulung di Itali dan dibiayai oleh Persatuan KristianSabah . Saya tamatpengajian pada tahun 1985 seterusnya bertugas sebagaipaderi di Vantiken. Seterusnya saya memohon untuk kembali ke negara asalsaya iaitu Sabah .Pada tahun 1988 saya ditukarkan ke Sabah dan berkhidmat sebagai paderi.Saya bertugas di Gereja St. Mary, Persatuan Gereja Roman Katholik Sabahseluruh Sabah yang berpusat di Kota Kinabalu. Keluarga saya terlalu kuatberpegang pada agama. Itulah sebabnya bapa menghantar saya ke Vantiken,dengan harapan agar saya menjadi seorang paderi yang dikira jawatan yangterlalu mulia. Saya mempunyai ramai adik beradik tetapi kesemuanyaperempuan, saya adalah anak lelaki tunggal dalam keluarga.Semasa menjadi paderi, saya banyak membuat kajian mengenai agama Kristian,Buddha, Hindu dan Islam. Ketika itu saya tidak tahu langsung tentangkeindahan dan kecantikan Islam dan tidak pernah terlintas di fikiran untukke situ. Tambahan pula saya dibesarkan di dalam keluarga yang kuatmengamalkan agama Kristian. Saya aktif bergiat dalam dakyah Kristianisasiyang cenderung kepada banyak buku-buku Islam. Setelah banyak membuatkajian, saya terfikir apabila saya dilantik menjadi paderi, saya mendapatkesimpulan yang saya sudah mula meragui agama yang saya anuti. Konflik DiriYang Tidak TerbendungIanya ketara di sekitar 1988, apabila sebagai seorang paderi diberitanggungjawab yang besar iaitu untuk mengampunkan dosa manusia. Timbul difikiran saya bagaimana saya sebagai manusia biasa bisa mengampunkan dosamanusia lain sedangkan para Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah, mereka initidak sanggup mengampun dosa manusia dan tidak mampu mengampunkan dosamanusia. Saya mula serius membuat kajian mengenai Islam.Apabila saya diberi tanggungjawab mengampun dosa orang-orang Kristianseluruh Sabah , jadi masa itu saya rasakan seolah-olah agama ini sengajadireka-reka oleh manusia. Seterusnya pada tahun 1989 saya kembali keVantiken untuk membuat Kursus Kepaderian di sana selama tiga tahun. Di sanasaya telah berjumpa dengan ketua paderi tertinggi seluruh dunia iaitu PopeJohn Paul. Saya telah berdialog dengannya dan bertanya akan perkara yangmemusykilkan saya sepanjang saya menjadi paderi. Saya berkata kepadanya,"Paul, saya sekarang rasa ragu dengan agama yang kita ini". Dia terkejutdan bertanya, "Apa yang kamu ragukan?"Saya berkata, "Cuba John Paul fikirkan sendiri, kita ini seorang manusiabiasa. Di negeri saya Sabah , di negeri saya sendiri setiap malam Ahad sayamengampunkan dosa orang Kristian yang beratus-ratus orang yang datangmengaku dosa.Mereka harap saya yang mengampunkan dosa mereka sedangkan para Nabi puntidak pernah melakukannya."Beliau berkata, “Wahai Paderi Thomas, kamu ini dilantik menjadi seorangpaderi, maka kamu ini seorang yang suci dan tidak mempunyai sebarang dosa,"Saya katakan yang saya merasakan diri saya mempunyai dosa. Beliauseterusnya menyambung, "Memang kita manusia ini mempunyai dosa. Nabi Adamsendiri mempunyai dosa. Apabila seseorang yang telah dilantik menjadipaderi bermakna kamu ini telah dilantik oleh Jesus Christ. Jesus Christtidak ada dosa maka kita sebagai paderi ini tidak mempunyai dosa."Di situlah saya mula tidak percaya pada agama kristian yang mengatakanulamak-ulamak Kristian tidak mempunyai dosa.Saya katakan pada Paul yang ulamak Kristian itu pembohong. Dia terkejutlalu berkata,"Thomas, kamu telah dihantar hingga ke peringkat tertinggiuntuk menjadi paderi, kenapa kamu berkata demikian. Cuba kamu jelaskankenapa kamu kata agama Kristian pembohong".Saya menyoalnya, "Jesus Christ itu Tuhan atau Nabi?" Beliau menjawab, "DiaTuhan." Saya bertanya kembali, “Pernahkah orang nampak Tuhan? Bagaimanawujudnya Tuhan? Siapa Tuhan kita sebenarnya, Jesus Christ (Nabi Isa) atauAllah bapa? (Allah)."Beliau mengatakan Jesus itu Tuhan.Saya menyoal kembali, "Apa matlamat utama Jesus Christ diutus ke dunia?"Beliau menjawab, "Untuk menebus dosa bangsa manusia, semua bangsa danagama."Jadi saya katakan padanya kenapa perlu ada paderi tukang ampun dosa jikaJesus Christ sudah menebus dosa semua manusia. Di situ dia mula pening danterpinga sambil berkata, "Paderi Thomas awak ini telah dimasuki iblissehingga berani mempertikaikan Kristian."Saya katakan padanya, "Kita seorang paderi yang suci, bagaimana iblis bolehmasuk?"Saya juga katakan padanya saya mempunyai ibu bapa dan adik-beradik apabilaibu bapa saya membuat dosa mereka mengaku di hadapan anak, kerana kedudukansaya ketika itu sebagai seorang paderi. Jadi saya terfikir bagaimana sayaseorang anak boleh mengampunkan dosa ibu bapa. Sepatutnya seorang anak yangmeminta ampun dari ibunya.Selepas perdebatan itu Pope John Paul meninggalkan saya, sebagai seorangpaderi beliau tidak boleh marah kerana marah merupakan satu dosa. Di dalamKristian mempunyai tujuh rukun iaitu:-i. Ekaristi Pembaptisan - seseorang yang ingin memeluk Kristian merekamesti dibaptiskan air suci.ii. Ekaristi Pengakuan - mengaku dosa di hadapan paderiiii. Ekaristi Maha Kudus - memakan tubuh Tuhan (Khusti kudus)iv. Ekaristi Minyak Suci - air suciv. Ekaristi Krisma - penerima ekaristi Maha Kudus layak menerima krismavi. Ekaristi Imaman - menjadi paderivii. Ekaristi Perkahwinan - hanya untuk penganut awam (Paderi tidakmenerima ekaristi ini)Dalam Kristian air suci atau lebih dikenali sebagai Holy Water, adalahpaling bernilai sekali. Untuk menjadi seorang Kristian, seseorang perlumenjalani Ekaristi Pembaptisan iaitu meminum air ini. Ia diperolehi dariproses uzlah yang dijalani sebelum menjadi paderi. Jika tidak mempunyaiakidah yang benar-benar kuat, akidah boleh rosak disebabkan air ini.Contohnya ialah seperti apa yang berlaku ke atas seorang doktor perempuanMelayu di Selangor. Setelah minum, beliau langsung tidak boleh mengucap,hatinya telah tertutup. Menurutnya beliau sudah tidak yakin lagi denganagama lain kecuali Kristian sahaja Kerana melalui Kristian beliau bolehmelihat Tuhan Jesus yang turun setiap malam.Itulah permainan iblis. Sesiapa yang meminum air tersebut dapat melihat apasahaja. Sebaik sahaja doktor tersebut meminumnya, akhirnya beliau memelukKristian. Saya pergi menemuinya, dia katakan kepada saya Islam tidak benar,hanya Kristian agama yang benar kerana umatnya boleh melihat Tuhan.Apabila saya tunjukkan air itu kepadanya sambil bertanya pernahkah beliaumeminumnya. Beliau menjawab memang pernah meminumnya semasa beliau belajardi Indonesia;Apabila pergi ke gereja beliau akan diberi minum air tersebut. Beliaumenyatakan kepada saya beliau akan hidup dan mati dalam Kristian. Sayamembacakan kepadanya surah Al-Kahfi di samping memintanya mengamalkan surahtersebut setiap masa. Alhamdulillah lama-kelamaan keadaannya semakinpulih. Inilah permainan sihir sebenarnya. Tidak siapa dapat melawan ilmuAllah, hanya ilmu Allah sahaja yang berkesan menghapuskan permainan sihir.Tidak lama kemudian beliau kembali mengucap dan terus menangis. Sayakatakan kepadanya saya sudah terlalu berpengalaman dengan taktik Kristian.Itulah, cara memikat orang untuk ke agama Kristian cukup mudah, tidakmengapa jika tidak percaya kepada agama Kristian, tetapi apabila minum airitu segala-galanya akan berubah. Setelah saya mempelajari Islam barulahsaya tahu rupanya iblis ini boleh menyerupai bermacam rupa. Kekuatannyahanya pegangan akidah.. Tetapi Holy Water ini sekarang tidak boleh lagidiedarkan di Malaysia kerana orang yang membuatnya di biara Vantiken telahmemeluk Islam dan membongkar rahsia ini. Ramai orang sudah tahu mengenaiair ini dan mula berhati-hati dengan setiap apa yang meragukan.Rukun yang kedua pula iaitu Ekaristi Maha Kudus bermaksud memakan tubuhTuhan. Saya pernah berhujah dengan John Paul mengenainya. Saya katakanpadanya sedangkan Firaun yang zalim itupun tidak pernah memakan tubuh tuhankenapa pula kita sebagai ulamak Kristian boleh makan tubuh tuhan?.Saya jelaskan kepadanya, apabila semua paderi memakan Khusti Kudus (sejenismakanan yang diimport khas dari Itali) bermakna itu satu penghinaan keranatubuh tuhan boleh dimakan.Kata beliau, itu memang sudah menjadi rukun Kristian dan tidak bolehdipertikaikan lagi. Apa yang paling merbahaya ialah Holy Water. KhustiKudus tidak mempunyai rahsia apa-apa, ia seolah-olah seperti roti yangdicampur dengan bahan lain. Berlainan dengan Holy Water yang kesannya cukupkuat. Bayi-bayi yang baru dilahirkan pun dibaptiskan.Terdapat sesetengah klinik yang membaptiskan bayi walaupun bayi tersebutIslam.Bagi kepercayaan Kristian setiap bayi yang baru lahir wajib dibaptiskankerana ia mempunyai dosa, ia menyimpan dosa pusaka yang ditinggalkan datukmoyang mereka. Ia berlainan dengan Islam, Islam meletakkan bayi yang barulahir itu adalah dalam keadaan fitrah (bersih).Di dalam semua kitab tidak ada mengenai agama Kristian. Kristian ini barusahaja berkembang oleh seorang Paul yang pertama di zaman Julius kemudianbeliau mengembangkannya. Asal agama Kristian ialah dari agama Yahudi danNasara. Tetapi di Romawi ia dinamakan Kristianisasi. Jika kita meneliti didalam kitab Nabi Isa (Injil) tidak ada disebut Kristian. Sebenarnya semuamubaligh Kristian tahu mengenai kedudukan agama Islam.Pernah terjadi dalam tahun '78, semasa itu saya terjumpa kitab yangmenyatakan kebenaran Nabi Muhammad. Tetapi semasa itu saya tidak begitumemperdulikannya. Di dalam kitab tersebut ada menyebut mengenai Ahmad iaituNabi Muhammad s.a.w.Ketika itu saya masih belajar di Vantiken, oleh kerana saya kurang sihatsaya tidak dapat mengikut kelas pengajian. Saya diberi tugas oleh seorangpaderi untuk menjaga sakristi (perpustakaan yang terdapat di gereja) untukmenjaga kitab-kitab di situ. Paderi tersebut mengatakan kepada saya,Thomas, kamu perlu menjaga kesemua kita-kitab di sakristi ini tetapi kamutidak boleh membuka almari."Beliau menunjukkan kepada saya almari yang dimaksudkan. Saya hairan keranabeliau melarang saya membuka almari tersebut sedangkan kuncinya diserahkankepada saya. Sifat manusia, apabila dilarang maka itulah yang ingindibuatnya.Ketika itu semangat saya terlalu berkobar-kobar untuk mengetahui isikandungan turunkan kepada Nabi Isa a.s.Saya mengambil kitab itu danmenyembunyikannya. Kitab tersebut ditulis di dalam bahasa Hebron . Ia masihsaya simpan hingga ke hari ini dan saya dalam proses untukmenterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Ia menjadi rujukan kepada saya,dan sebagai bukti untuk berdebat dengan orang-orang Kristian. Saya telahutarakan kepada Majlis Agama Islam Melaka, jika boleh saya inginmenterjemahkannya dan sebarkan kepada orang ramai. Pihak Majlis tidakberani melakukannya, menurut mereka ia akan mengancam nyawa saya keranadengan pendedahan kitab tersebut rahsia Kristian akan tersebar. Isi kitabtersebut sama dengan al-Quran. Rupa-rupanya barulah saya mengetahui semasaupacara mengangkat sumpah dalam proses beruzlah pada hari yang ke 39,setiap paderi akan meletakkan tangan mereka ke atas kitab yang dibalutdengan kain putih yang diletakkan di atas bantal. Tidak siapa dibenarkanmembukanya dan isi kandungannya.Berbalik kepada kisah saya mencuri kitab tersebut, selepas kehilangannyapaderi yang menyerahkan kunci kepada saya dahulu memanggil saya danbertanya apakah saya ada mengambilnya. Saya menafikan dengan mengatakantidak pernah mengambil kitab tersebut. Hati saya nekad untuk tidak mengakudan menyerahkannya kerana saya ingin mengkaji kitabtersebut. Disebabkanseseorang bakal paderi tidak boleh berbohong, beliau mempercayai pengakuansaya. Akhirnya pada keesokannya iaitu pada hari mengangkat sumpah,disebabkan Injil tersebut telah hilang, mereka meletakkan kitab sucial-Quran (yang dibalut dan sentiasa tersimpan di almari) sebagai gantikitab yang hilang. Al-Quran digunakan di dalam upacara mengangkat sumpah?Semua paderi tidak tahu hal ini kecuali saya. Pada masa itu saya terfikir,apa gunanya jika kita bersumpah di atas kitab al-Quran tetapi masih tidakberiman dengannya? Bermakna semua paderi telah bersumpah di atas al-Qurantetapi kufur selepas itu.Menyingkap saat saya didatangkan hidayah ialah ketika saya sudah tamatbelajar dan bertugas di Gereja St. Mary, Sabah . Pada suatu malam Ahad padatahun 1991, saya bersembahyang dengan cara Kristian) di hadapan tuhan-tuhansaya iaitu. Tuhan Bapa, Ibu Tuhan (Mary) dan Anak Tuhan (Jesus Christ).Ketika itu saya terfikir di dalam hati, patung-patung ini diukir olehmanusia, saya menyembahnya setiap hari di dalam bilik.' Apabila sayaselesai sembahyang saya meletakkannya di bawah tempat tidur. Hati sayaberkata, alangkah hinanya Tuhanku. Kenapa aku boleh meletakkannya di bawahtempat tidur yang boleh aku baringkan dan letak sesuka hatiku?Turunnya hidayahMalam itu, selesai sembahyang saya mengambil sehelai kertas dan saya tulisdiatasnya, "Tuhan, diantara agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha akutelah mengetahui semua agama ini. Malam ini tolonglah tunjukkan kepadakumanakah di antara tiga agama ini yang benar bagiku". Setelah itu, taktahulah saya katakan bagaimana mengantuknya mata saya yang takpernah-pernah saya alami rasa mengantuk yang lain macam, mata saya langsungtidak boleh terangkat. Akhirnya saya tertidur. Pada malam itu, pada sayamungkin bagi para Nabi boleh dianggap mimpi tetapi menurut saya mungkinTuhan ingin memberikan hidayah kepada saya. Di dalam tidur, saya merasakanseolah-olah saya menaiki lif dari satu tingkat ke tingkat lain sehinggatingkat tujuh, ketika itu mata saya tidak boleh dibuka kerana di hadapansaya ada satu cahaya yang terang benderang menyuluh. Saya bertanya kepadaseorang yang berdiri di hadapan saya, orangnya MasyaAllah terlalu tinggi.Jarak di antara kaki dan kepala umpama langit dan bumi. Saya bertanyakepadanya, ”Negeri apakah ini?"Beliau berkata kepada saya, "Awak tidak layak masuk ke negeri ini, ininegeri umat Nabi Muhammad s.a.w."Saya meminta keizinannya sekali lagi untuk masuk tetapi beliau tetap tidakmembenarkan. Dari luar saya dapat lihat di dalamnya ada satu jalanumpamanya titi yang halusnya seperti sehelai rambut. Saya tak beranikatakan ia Titian Sirat atau apa-apa kerana tidak mengetahui apa-apa ketikaitu. Saya hairan kenapa orang yang berjubah dan bertudung mereka melintasjalan itu dengan mudah sedangkan saya langsung tidak boleh mengangkat kaki.Penjaga itu berkata lagi, "Awak tidak boleh masuk, tetapi awak lihatlahbagaimana keadaan mereka yang beragama Yahudi dan Nasara (Kristian)."Alangkah terkejutnya saya apabila melihat orang-orang Kristian yangkepalanya dimasukkan ke dalam api umpama dijadikan kayu api. Saya terkejutdan sedar hanya Islam agama yang benar. Akhirnya saya tersedar seeloksahaja azan subuh dilaungkan dari masjid berhampiran. Saya bangun danmembersihkan badan saya. Saya menuju ke kereta. Pemandu telah bersediamembawa saya tetapi saya menolak pelawaannya dan katakan kepadanya sayaingin pergi ke satu tempat yang orang lain tidak boleh ikut serta. Sayamemandu kereta menuju ke sebuah masjid di atas bukit. Ketika saya tiba,mereka sedang berjamaah menunaikan fardu Subuh, saya menanti seketikasebagai menghormati agama mereka. Setelah selesai, saya pergi menemui imamyang bertugas ketika itu. Saya katakan kepadanya yang saya ingin memelukIslam hari itu juga. Beliau terkejut dan berkata kepada saya, "Awak ini dibawah Pairin Kitingan, Ketua Menteri Sabah, susah kami hendak Islamkanawak, tambahan pula awak paderi besar seluruh Sabah ."Saya katakan padanya," Awak jangan bimbang sebab dosanya saya yang ampun,hal dia tidak perlu dibincangkan. Apa yang saya mahu, hari ini saya mahupeluk Islam."Seterusnya imam tersebut berkata lagi, "Awak tak boleh masuk Islam sekarangsebab awak perlu mengisi borang, tandatangan surat akuan sumpah dahulu,baru awak boleh masuk Islam."Dengan agak kasar saya katakan kepadanya, "Kalau beginilah caranya untukmemeluk Islam, lebih baik orang masuk Kristian. Kalau masuk Kristian, hariini terus dibaptiskan dan menjadi Kristian.Untuk masuk Islam pun perlu isi borang ke? Baiklah, jika hari ini sayaturun ke bawah dan ditakdirkan tiba-tiba saya dilanggar kereta dan mati,maka apa akan jadi kepada saya dan siapa yang akan bertanggungjawab?"Akhirnya imam tersebut menyuruh saya mengucap dua kalimah syahadah. Makapada pagi Ahad itu saya telah sah sebagai seorang Islam.Kekuatan diriSetelah selesai mengucap, saya kembali ke rumah saya. Ketika saya melaluikawasan gereja, orang ramai sudah penuh menunggu saya untuk upacarapengampunan. Mereka melambai tangan ke arah saya. Saya membalas kembalilambaian mereka. Ketika itu seakan ada satu kekuatan dalam diri saya. Sayakeluar dari kereta dan membuat pengumuman di hadapan mereka.Saya katakan kepada mereka, "Kamu ini jika sembahyang pun berdosa kalau taksembahyang lagi bagus."Kemudian saya meninggalkan mereka yang kelihatan seperti kehairanan. Sayameneruskan perjalanan menuju ke rumah. Di dalam rumah semua ahli keluargasudah bersedia menanti saya untuk ke gereja. Jubah saya sudah siapdiseterika. Saya panggil semua ahli keluarga sambil bertanya apakah merekasudah makan atau belum. Mereka katakan yang mereka sudah makan kecualiKhusti Kudus sahaja yang belum dimakan. Saya katakan itu tidak payahdimakan pun tidak mengapa kerana di kedai banyak roti untuk di makan. Sayamembuat pengumuman kepada mereka, saya berkata sambil memandang ke arahbapa saya, "Saya hendak memberitahu kamu sesuatu perkara. Saya belajar diVantiken selama 12 tahun dan sudah terlalu banyak menghabiskan wang bapa.Selama 12 tahun saya belajar, saya tahu bahawa agama yang saya anut iniadalah agama yang salah, agama yang betul adalah Islam."Ketika itu saya lihat tidak ada apa-apa riak di wajah bapa dan ahlikeluarga saya, tetapi mereka semua terdiam. Saya menyambung kembali, "Tadisaya telah memeluk Islam di masjid bandar sana dan menyuruh saya mengucap.Bermakna hari ini saya sudah menjadi orang Islam."Bapa saya berkata kepada saya, "Oh! kamu sudah Islam! Tidak mengapa!"Seterusnya beliau menuju turun ke dapur. Saya ingatkan tidak ada apa-apaketika itu. Saya tidak sedar rupa-rupanya beliau pergi mengambil parangpanjang dan cuba menyerang saya. Saya yang kebetulan duduk di tepi tingkapdi tingkat satu terus terjun ke bawah. Saya melompat dari tingkat atasdengan berkaki ayam. Tuhan masih mahu memanjangkan umur saya. Saya turundan terus meninggalkan rumah sehelai sepinggang hingga ke hari ini. Darisegi pengamalan kedua ibu bapa saya yang memang cukup kuat berpegang padaagama, apabila seorang anak murtad (keluar Kristian) mereka tidak lagimengaku anak.Hijrah untuk Keselamatan dan BelajarSelepas itu saya pergi ke Jabatan Agama Islam Sabah. Demi keselamatan dirisaya, salah seorang pegawai di sana menasihatkan saya agar pergi belajardan keluar dari Sabah . Akhirnya saya merantau ke Semenanjung dan menyambungpengajian saya di Institut Dakwah Kelantan pada tahun 1992 dan seterusnyasaya menyambung pula ke Nilam Puri sehingga tahun 1995.Ketika itu saya adalah pelajar yang paling tua sekali. Setelah tamatpengajian, saya menganggur sekejap. Tidak lama kemudian saya diterimabertugas di Majlis Agama Islam Melaka hingga ke hari ini. Kemungkinan jugaselepas ini saya akan dipindahkan ke majlis Agama Islam Kelantan.Di sini (Melaka) saya ingin menerbitkan buku mengenai kajian Kristian.Tetapi terlalu banyak prosedur yang perlu dijalani.Kini setelah hampir sembilan tahun saya memeluk Islam dan meninggalkanSabah , saya masih diugut dan dikecam. Namun saya tidak khuatir kerana yakinAllah tetap melindungi hamba-Nya dan yakin ajal maut itu tetap datingwalaupun bersembunyi di ceruk mana sekalipun. Kini saya bahagia setelahmendirikan rumah tangga bersama isteri yang cukup memahami jiwa saya. Dalamusia 49 tahun, saya baru mempunyai seorang cahaya mata berusia satu tahunsetengah.Islam tidak menyusahkan penganutnya. Jika menjadi paderi perkahwinan tidakdibenarkan tetapi setelah Islam, baru saya tahu betapa indahnya perkahwinandan zuriat yang merupakan rezeki dari Allah (SWT).Di Vantiken, orang Kristian yang keluar agama kemudian masuk ke negaratersebut, mereka akan bunuh. Bagi mereka seseorang yang murtad dianggapkotor dan mencemarkan maruah agama. Tetapi adakalanya saya terfikir, jikadi sana orang Kristian murtad kenapa ianya tidak terjadi di negara yangpemerintah dan majoriti penduduknya beragama Islam. Itulah yang susahya.Saya membuat kajian hampir empat tahun baru mendapat nikmat Islam. Terlalusukar saya mengecapi nikmat Islam tetapi orang di sini yang memang lahirnyadalam Islam dengan mudah mahu membuang Islam. Di sini saya bertanggungjawabterhadap mereka yang murtad, jika yang tidak berpengetahuan tidak mengapatetapi yang sedihnya yang murtad ini ialah mereka yang mempunyai pendidikanhingga ke peringkat tertinggi dan mempunyai pendapatan yang melebihi darikeperluan bulanan.Pernah saya katakan kepda seorang doktor, "Doktor, suatu ketika dahulu sayamenerima gaji bulanan sebanyak RM5,000 sebulan, dilengkapi dengan pembanturumah, pemandu dan rumah serba lengkap. Kehidupan saya terlalu mewah diSabah . Tetapi doktor, kenapa saya sanggup melepaskan itu semua semata-matakerana Islam! Gaji doktor sekarang terlalu encukupi tetapi mengapa perlutinggalkan Islam?"Saya memang cukup marah dan terkilan apabila mendengar orang yang inginmurtad. Minta maaf jika saya katakan, mengapa terlalu bodoh sangat sehinggasanggup menanggung dosa besar? Umat Islam dari segi ekonomi sebenarnyaterlalu mencukupi cuma cara pelaksanaannya yang agak longgar. Kita lihatKristian, dari segi kerjasama dan ukhuwah mereka begitu kuat.Semasa saya menjadi paderi dahulu, apabila saya masuk ke sesebuah kampunguntuk berdakwah saya dibekalkan Beberapa ribu wang. Ini kerana gereja diseluruh dunia bersatu padu. Meskipun dari segi politik berbeza dan bermusuhtetapi untuk menghancurkan Islam mereka mesti bersatu. Mereka berkata jikadi negara Barat, penduduk penganut Kristian tidak bersembahyang pun tetapimereka tetap Kristian. Gereja di sana setiap hari Ahad kosong kerana setiaphari Ahad diadakan acara perlawanan bola sepak di kalangan paderi. Orangramai pergi menyaksikan acara tersebut. Itu yang mereka minat. Oleh sebabitu peruntukan untuk di sana sudah tidak ada lagi.Sebagai alternatifnya mereka akan mengalihkan peruntukan itu untukdisalurkan ke negara Asia terutamanya ke Indonesia dan Malaysia . Begitulahkuatnya kerjasama di antara mereka. Bagi mereka tidak perlu berdakwahuntuk orang Barat yang sudah sedia Kristian sebab untuk mereka memelukIslam sukar. Yang lebih penting ialah misi mengkristiankan orang Islam.Bagi pandangan saya, saya lihat orang Islam agak susah untuk bersatu.Masing-masing mempunyai fikrah yang berbeza dan hidup dalam kelompoksendiri. Kadangkala di kalangan orang Islam sendiri bergaduh. Ini berlainandengan orang Kristian yang amat menitikberatkan soal kebajikan. Namun bukansemua orang Islam begitu, masih ramai di kalangan mereka yang bijak.Semasa saya menjadi paderi, saya memberikan tumpuan kepada orang miskin.Pernah terjadi di Perak, saya telah menghabiskan beratus ribu untuk mereka,mereka mengambil wang tersebut tetapi tidak memeluk Kristian. Selepas sayaIslam, saya pergi menemui mereka, senarai nama mereka masih ada dalamsimpanan saya.Setelah saya periksa rupa-rupanya mereka ini masih Islam. Walaupun padaawalnya mereka berjanji untuk memeluk Kristian. Alhamdulillah mereka tidakberdendam pada saya sebaliknya mereka membelanja saya makan setelahmengetahui saya telah memeluk Islam.Masalah Kelemahan Pendakwah IslamAdakalanya saya terfikir kenapa ketika Barat menjajah kita, orang Melayutidak murtad sedangkan pada hari ini negara yang pemerintahnya Islam tetapiorang Melayu boleh murtad dengan begitu mudah sekali. Kelemahan kita ialahpendakwah Islam kadang-kadang boleh kalah dengan pendakwah Kristian.Saya beri contoh seorang kawan saya yang pernah sama-sama belajar dengansaesdVtedu.eapn ntaka y aadsansa mrtpnedki -r nasD ntapa saya; "Wahai Thomas, (dia tetap memanggil saya dengannama Kristian walaupun saya telah Islam), Allah ada mengatakan di dalamsalah sebuah ayatnya yang bermaksud;Tidak akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi danNasara. Sekarang kami pendakwah Kristian mahu pandai membaca al-Quran,terjemahan dan hadis. Kami mempunyai kursus khusus mengkaji al-Quran danHadis. Awak lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Tuhan mu itu."Saya katakan kepadanya, "Betul apa yang awak baca ini. Kami membacaal-Quran bukan seperti apa yang awak faham. Memang benar awak membaca ayatitu tetapi al-Quran ini jika awak tafsir separuh-separuh itu tidak betul.Al-Quran bukan seperti Injil yang boleh ditafsir separuh-separuh. Sayadahulu apabila belajar al-Quran mengambil masa sehingga tiga tahun barukhatam. Saya ucapkan terima kasih pada awak kerana hanya enam bulan awaksudah boleh membaca al-Quran." Saya katakan lagi padanya, "Sebenarnya awaktidak tahu tafsir al-Quran. Maksud sebenar ayat tersebut ialah "Telahberkata mereka (orang-orang Yahudi dan Nasara), tidak akan masuk syurgamelainkan orang Yahudi dan Nasara, sedangkan semua itu hanyalah merupakanangan-angan kamu yang kosong." Itu bukan firman Allah, kata-kata itu adalahkeluar dari mulut orang-orang Yahudi sendiri.Paderi tersebut masih belum faham lalu bertanya, "Apakah angan-angan kosongitu?"Saya katakan, "Setiap hari Ahad kamu makan tuhan kamu. Apabila kaumenghadap Khudsi Kudus sambil berdoa bermakna kamu telah memakan tuhankamu. Untuk apa kamu berbuat demikian?" Beliau tidak boleh berkata apa-apawalaupun mukanya telah merah padam.Saya katakan kepadanya, "Kamu tidak boleh marah. Kalau kamu marah, siapakahyang akan mengampunkan dosa kamu?" Hal itu tidak mengapa jika diutarakan dihadapan mereka yang faham, tetapi apa yang saya bimbangkan bagaimana jikaayat itu dibacakan di hadapan mereka yang tidak faham dan rendahpengetahuan agamanya?Siapa sasaran KristianProgram mereka kini ialah berdakwah kepada orang Islam yang menghabiskanmasa di kaki-kaki lima terutamanya golongan remaja yang bermain gitar.Mereka akan katakan, jika bermain di kaki lima tidak mendapat apa-apabayaran, lebih baik bermain lagu di gereja setiap hari Ahad denganpendapatan lumayan. Dari situ ramai yang tertarik. Dari segi wanita Islampula, yang saya perhatikan senarai namanya terlalu ramai orang Melayu yangmemohon menukar nama di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Itu yangmenyedihkan saya. Di JPN, beratus nama sedang menunggu, apabila pihak JPNmeluluskan nama- nama tersebut, maka akan murtadlah nama-nama itu. Itukelemahan undang-udang negara, kami tidak boleh berbuat apa-apa keranamereka ini berpegang pada peruntukan yang mengatakan apabila seseorang yangberumur 18 tahun ke atas bebas beragama.Apa ikhtiar kita?Ada seorang wanita berjumpa saya tetapi keadaannya meragukan. Beliaumemakai tudung. Saya menggunakan isteri saya untuk memerhatikan wanita ini.Bila mereka tinggal berdua, barulah saya tahu di dalam tudungnya itu adasalib.Isteri saya memberitahu saya. Saya memanggilnya. Saya katakan kepadanya,"Kamu tidak sayangkan Islam ke? Tolong buang benda yang ada di dalam tudungkamu itu".Dia tidak mengaku, tetapi saya yakin beliau memakainya. Sejurus kemudianbeliau mengeluarkan rantai salib di lehernya dan mengatakan beliau sengajamemakainya tanpa mempunyai niat apa-apa. Saya katakan padanya yang sayadahulu memakai rantai yang lebih besar daripadanya. Akhirnya saya megambilrantai tersebut dan menyimpannya di pejabat saya untuk dibawa ke pihakatasan dan menerangkan bagaimana seriusnya penyakit ini di kalangan anakremaja kita. Wanita jika tidak kuat pegangan memang mudah dipengaruhi. Adajuga taktik orang-orang Yahudi yang menjadikan perkahwinan sebagai langkahpaling mudah untuk memurtadkan gadis Islam. Untuk berkahwin, mereka (lelakiKristian) akan memeluk Islam, kemudian akan membawa isterinya ke negaraasalnya dan memurtadkan isterinya itu.Kemenangan Islam, Keadilan Sejagat'Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudianmereka beristiqamah, turun kepada mereka malaikat Allah berkata: jangankamu takut dan jangan berdukacita, dan bergembiralah dengan syurga yangdijanjikan kepada kamu.'SEBAGAI UMAT ISLAM ..... JALANKAN TANGGUNGJAWAB UNTUK MENYEBARKAN ARTIKELINI ............

3 comments:

Anonymous said...

Dasar anjing, inilah yang memalukan dunia. Tidak sedar diri. Islam selalu menindas rakyat jelata. Sial, boleh blahlah. Murahan, dasar Islam selalu cuba memalukan agama lain, paksaan, sial ajaran sesat. Kimak.

AbDuL LuDiN said...

astghfirlah
semoga tuhan mengampunkan dosa kita jika kita berdosa padanya
pintu taubat masih terbuka
amin

Anonymous said...

Magdi Allam, as a Catholic Magdi Cristiano Allam (Arabic: مجدي علام Maǧdī ʿAllām; born April 22, 1952), is an Egyptian-born Italian journalist, noted for his criticism of Islam and his articles on the relations between Western culture and the Islamic world. Allam converted from Islam to Roman Catholicism during the Vatican's 2008 Easter vigil service presided over by Pope Benedict XVI.

Allam was born in Egypt and raised by Muslim parents. His mother Safeya was a believing and practicing Muslim, whereas his father Muhammad was "completely secular and agreed with the [until the early seventies wildely held] opinion of the majority of Egyptians who took the West as a model in regard to individual freedom, social customs and cultural and artistic fashions." At age four, his mother entrusted him to the care of Sister Lavinia of the Comboni Missionary Sisters, and later he was sent to a Catholic boarding school in Egypt - the Institute of Don Bosco - for junior high and high school, where he was exposed to Western culture and civilization.

Allam describes growing up in a vibrant and multicultural Cairo. He recounts vividly the "fragrances, sounds, colors and flavors of his beloved Aunt Adreya's home" and remembers Cairo as a "colorful, pluralistic and tolerant city where girls wore miniskirts and boys sported Beatles haircuts." He has positive memories of Egyptian society during his childhood years, characterizing it as having a "social fabric that embodied a genuine love of others and a simple life where emotion was more important than money." However, an unpleasant incident occurred when he was detained and interrogated at age 15 by the Muhabarat, the secret services, on suspicion of spying for Israel, because of his relationship with a Jewish girl. At that time, in 1967, Jewish men were rounded up and incarcerated in the detention camps of Abu Za'abal and Tura. Allam's sympathy for the plight of the girl and her flight might have displeased the authorities. He claims the trauma of that interrogation accompanied him until Christmas Eve 1972 when he left Egypt to continue studies in Italy.

In 1972 he moved to Italy and enrolled in La Sapienza University of Rome. He graduated from La Sapienza with a degree in sociology and in 1986 became an Italian citizen. Allam began his journalistic career at the communist newspaper Il Manifesto. Later, he moved to the center-left leaning Italian newspaper La Repubblica, where he worked as a commentator, mostly writing about issues faced by extra-communitarian immigrants in Italy, especially those originating from North-Africa, and supporting progressive policies on the immigration issue and on the compatibility of Islam and Western values (see #Opinion and Stances). In 2003, following a radical shift in his views, Allam joined the more conservative, Milan-based Corriere della Sera, one of Italy's oldest newspapers, as deputy director of the newspaper (vice-director ad personam). Today he is one of Italy's most famous and controversial journalists.

Allam is married to a Catholic woman, Valentina Colombo, and has young son from her, Davide, and two adult children, Sofia and Alessandro, from a previous marriage.

Allam has stated he was not a practicing Muslim - he never prayed five times a day nor fasted during Ramadan. Yet he did make the pilgrimage to Mecca, as is required of all Muslims, with his deeply religious mother in 1991. In his autobiography Vincere la paura (Conquering Fear), Allam acknowledges thinking about conversion to Christianity on moving to Italy so as to fit in better, but he remained known as a non-practicing Muslim until age 55.

On March 23, 2008, during the Vatican's 2008 Easter Vigil service in St. Peter's Basilica presided over by Pope Benedict XVI, Allam converted to Roman Catholicism in a widely-publicized and televised baptism ceremony (see #External links). In a 2,000-word letter to the editor of his newspaper, Paolo Mieli, Allam explained his motives for converting to Catholicism. He thanked his mother for sending him to Catholic schools, where he was able to "know Catholicism well and up close and the women and men who dedicated their life to serve God in the womb of the Church." He pointed out that in his youth he had become familiar with Catholic writings ("Already then I read the Bible and the Gospels and I was especially fascinated by the human and divine figure of Jesus.") He credited the pope as the most influential person in his decision to convert, and, using Christian theological terminology, described his conversion as a mystical experience:

The miracle of Christ’s Resurrection reverberated through my soul, liberating it from the darkness in which the preaching of hatred and intolerance in the face of the “different,” uncritically condemned as “enemy,” were privileged over love and respect of “neighbor.”"

Announcing his support for proselytizing among Muslims, he wrote:

Well, today Benedict XVI, with his witness, tells us that we must overcome fear and not be afraid to affirm the truth of Jesus even with Muslims.

He added on Italian TV that he felt "great joy" after his conversion.